Tüm Ürünlerimiz
Alışveriş Sepetim
3000 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsizdir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Koşulları

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.İş bu sözleşme www.61medya.com.tr ile müşteri arasında sanal ortamda satış sözleşmesidir.

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI\nın, ALICI\ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2-TARAFLAR

2.1.SATICI BİLGİLERİ: Ar Vizyon Medya Tic.Ltd.Şti (sözleşme metninde kısaca SATICI olarak anılacaktır) ADRESİ : Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. Yoltaş İş Hanı Kat1 No1

2.2.ALICI BİLGİLERİ: www.61medya.com.tr sitesindeki üye formunu doldurarak, yada e-posta ile bilgilerini (İsim Soyisim, Adres, Telefon, E-posta v.b.) SATICI’ya gönderen kişiler (sözleşme metninde kısaca ALICI olarak anılacaktır). Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3\te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 20 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI\nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI\ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI\dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden 61MEDYA sorumlu tutulamaz.

4.4 - 61MEDYA, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının 61MEDYA iletişim adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI\nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, 61MEDYA ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI\ya ait kredi kartının ALICI\nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini 61MEDYA namına ödememesi halinde, ALICI\nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde 61MEDYA iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI\ya aittir.

4.7 61MEDYA mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI\ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI\nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8 - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için 61MEDYA iletişim adreslerine gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri 61MEDYA tarafından karşılanacaktır.

4.9 - işbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp 61MEDYA iletişim kanallarını kullanarak faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

4.10 İmalatı yapılan ürünler 5 gün içerisinde satıcı tarafından alıcıya teslim edilir

MADDE 5-CAYMA HAKKI

5.1. www.61medya.com.tr da satışı yapılan ürünler niteliği itibari ile cayma hakkı kullanılabilecek ürün ise ;Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI\ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICI\ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICInın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma deger vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICIya aittir. SATICI, üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir. ALICI ürünü kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.

5.2. www.61medya.com.tr da satışı yapılan ürünler cayma hakkı kullanılamayacak ürün ise; , www.61medya.com.tr da satışı yapılan ürünler baskısı-üretimi yapıldıktan sonra niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler (kartvizit,etiket,katalog,broşür… vb) olduğundan cayma hakkı kullanılamaz. Sipariş öncesinde ALICI\nın talepleri doğrultusunda özel tasarım yapıldığından ve ALICI için üretilen bir örneğin davetiye gibi ürünler başka birisi tarafından kullanılamayacağından dolayı, kişiye özel nitelikler kazanan bu tür ürünlerin SATICI\ya iadesi mümkün değildir

MADDE 6 TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

6.1 - Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu\nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

6.2- Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince SATICI www.61medya.com.tr, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder. Bu durumda , SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüd eder.

6.3- SATICI’nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine ödenir.

6.4- Sözleşme kapsamında yer almayan tüm hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 7-ÜRÜN TESLİM SÜRESİ

İş bu sözleşmenin 4.2. maddesinde de belirtildiği üzere Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 20 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI\nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI\ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

Satıcı yukarıdaki yasal teslim süresi hakkı saklı kalmak kaydıyla sipariş edilen ürünleri yaklaşık 7-10 gün içerisinde alıcıya ulaştırılmayı amaçlamaktadır. Teslimatta herhangi bir gecikme alıcıya siparişi iptal etme ve bu nedenle herhangi bir talepte bulunma hakkını vermez.

MADDE 8-İPTAL,İADE VE GARANTİ KOŞULLARI

8.1. www.61medya.com.tr \dan yaptığınız siparişleriniz için sipariş iptali ve ödemenin geri iadesi iş baskıya giresiye kadar geçerlidir. Baskıya girmiş ürünlerde hiçbir şekilde siparişin iptali ve geri ödeme talebi sözkonusu değildir. Henüz baskıya girmemiş siparişlerinizin iptali durumunda ise, o ana kadar yapılmış işlemlere ait (prova baskı, grafik düzenleme vs.) ücretler kesilerek ödemeniz iade edilir. www.61medya.com.tr\dan alışveriş eden herkes, bu şartları kabul etmiş sayılır.

8.2. Üretilen ürünlerde satıcı 61MEDYA tarafından oluşan teknik hatalarda firma garantisi vardır. Üretilen ürünlerde %20 renk farkı olabilir. ALICI bu sözleşmeyle bunu kabul etmiş sayılır. Iş yeniden basılıp müşteriye gönderilir. Kendi hatalarımız dışındaki iadeler kabul edilmeyecektir. 61MEDYA, siparişleri müşteri tarafından onaylandıktan sonra baskıya almaktadır. Teknik hatası olmayan işler başka nedenlerle iade alınmamaktadır. Olası baskı veya teknik hatalarda ürün yeniden basılarak müşteriye teslim edilmektedir. Kendi hatalarımız dışındaki iptaller kabul edilmeyecektir.

MADDE 9-YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Satıcının ikametgahındaki Bakırköy Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki BAKIRKÖY TÜKETICI MAHKEMELERI yetkilidir. Alıcılar taraflar arasındaki iş bu yetki sözleşmesini kabul etmişler ve ilgili yetkili makamları tek yetkili mahkeme olarak seçmişlerdir.

MADDE 10-TELİF HAKKI

10.1. 61MEDYA, www.61medya.com.tr\da sipariş edilen ürünler ile ilgili olarak fikri hak ihlallerinden hiçbir şekilde sorumlu tutlamaz.Alıcı,yazılımın kullanımı ve/veya hizmetten yararlanma sırasında fikri haklara ilişkin yasal düzenlemelerin ihlali durumunda bu eylemin yasal sonuçlarından sadece ve tamamen kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.

10.2. Alıcı sipariş vermiş olduğu ürün üzerinde telif hakkı sahibi olduğunu ve/veya telif hakkı sahibinin açık yazılı onayını aldığını ve/veya bu ürün sebebi ile fikri hak ihlali gerçekleştirmeyeceğini kabul ve garanti eder.Aksi bir durumda oluşacak her türlü durumdan alıcı sınırsız sorumludur.

10.3. 61MEDYA, alıcı tarafından www.61medya.com.tr\den sipariş edilen dosyaların içeriğine ve/veya doğruluğuna ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

10.4. Alıcı ürünün siparişinde ve dağıtımında Türk Hukukuna ve/veya ürünün dağıtılacağı diğer tüm ülkelerin fikri hukuk kurallarına uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE-11 YÜRÜRLÜK

Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır. Bu sözleşmeden doğan her türlü vergi ve yasal yükümlülükler ALICI \ya aittir.